Kruševac Porta

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса  за имплементацију локалног плана акције за децу у Граду Крушевцу за 2021. годину

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса  за имплементацију локалног плана акције за децу у Граду Крушевцу за 2021. годину

4. фебруара 2021.

Град Крушевац  на  основу Одлуке о буџету града Крушевца за 2021.годину, Одлуке Комисије о расписивању и спровођењу Јавног конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката  расписао је:

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса  за имплементацију локалног плана акције за децу у Граду Крушевцу за 2021.годину

За реализацију програма и пројеката по овом конкурсу Одлуком о буџету града Крушевца за 2021.годину обезбеђена су новчана средства у износу од 1.000.000,00 динара.

Право подношења пријаве за финансирање и суфинансирање програма/пројекта од јавног интереса по Јавном Конкурсу  имају удружења грађана чије је седиште или огранак регистровано на териториторији града Крушевца, обављају делатност на територији града Крушевца и испуњавају основна и посебна мерила и критеријуме.

Пројекти који доприносе имплементацији приоритетних области  Локалног  плана акције  за децу  града Крушевца.

–           Социјална заштита по мери деце

–           Боље здравље за сву децу

–           Унапређење образовања

–           Унапређење културе, информисања и  физичке културе

–           Унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју

 

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је од дана објављивања Конкурса на званичном сајту града Крушевца  www.krusevac.ls.gov.rs, односно од 03.02.2021. до 18.02.2021. године.

 

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичној презентацији града Крушевца https://krusevac.ls.gov.rs на линку:

 

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-projekata-od-javnog-interesa-za-implementaciju-lokalnog-plana-akcije-za-decu-u-gradu-krusevcu-za-2021-godinu/


Scroll Skip to content