Kruševac centar

Kонференција o родно одговорном буџетирању

Kонференција o родно одговорном буџетирању

1. јуна 2022.

У понедељак, 30. маја 2022. године у Београду, у организацији Координационог тела за родну равноправност и уз подршку Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена UN WOMEN, одржана је конференција посвећена родно одговорном буџетирању.

На основу циља одрживог развоја, Република Србија препозната је на светском нивоу као пример добре праксе у увођењу РОБ-а и у групи је од осам земаља у Европи које на успешан начин спроводе ову праксу.

Циљ овог догађаја био је представљање резултата досадашњег процеса увођења РОБ-а и упознавање кључних актера и доносиоца одлука са успешним примерима и доприносом који примена овог алата има у унапређењу положаја жена и мушкараца у Србији.

Имајући у виду континуирани напредак који се остварује у спровођењу ове реформе, и посвећеност идеји родне равноправности, Град Кушевац био је позван да на овој конференцији учествује у панел дискусији и изнесе своја искуства и утиске у овом процесу.

У име града конференцији је присуствовала секретарка Скупштине града и чланица Савета за родну равноправност, Маја Цуцкић, која је на скупу представила досадашњи резултат увођења инструмената РОБ у буџетске програме.

У складу са Законом о буџетском систему и Законом о родној равноправности , Министраство финансија и агенција UN WOMEN, пружају подршку увођењу родно одговорног буџетирања на свим нивиома власти , па тако и на нивоу локалне самоуправе.

Град Крушевац је прошле године био укључен у процену спремности и заинтересованости јединица локале самоуправе које до сада нису добијале подршку као и у мапирање примене РОБ на локалном нивоу од стране референтних тела. Ове године одабрани смо да будемо једна од 10 јединица локалне самоуправе којима ће се пружити подршка за спровођење ове врсте реформе јавних финансија током 2022. године.


Scroll Skip to content