Kruševac centar

Коначан списак изабраних пописивача

Коначан списак изабраних пописивача

21. септембра 2022.

Изабрани пописиваћи су обавезни да најкасније до 21. септембра до 16 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању, преко апликације на сајту Републичког завода за статистику.


Scroll Skip to content