Крушевац Слободиште

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спр.По+П+4, на к.п. бр.2635/100 КО Крушевац – ЧОЧЕ доо

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спр.По+П+4, на к.п. бр.2635/100 КО Крушевац – ЧОЧЕ доо

30. јула 2021.

Документа:


Scroll Skip to content