Kruševac centar

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта спр.П+3+Пс, на кат. парцелама бр.6165 и 2340/3 КО Крушевац (инвеститор: ПЛАТО ИНВЕСТ доо)

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта спр.П+3+Пс, на кат. парцелама бр.6165 и 2340/3 КО Крушевац (инвеститор: ПЛАТО ИНВЕСТ доо)

13. септембра 2021.

Документа:


Scroll Skip to content