Kruševac Slobodište

Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju skladišta metalne galanterije VMN KRSTIĆ d.o.o. KRUŠEVAC, Istočna Obilaznica br. 4, na K.P. br. 3272/1, 3272/2 i 3274/2, sve KO Bivolje

Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju skladišta metalne galanterije VMN KRSTIĆ d.o.o. KRUŠEVAC, Istočna Obilaznica br. 4, na K.P. br. 3272/1, 3272/2 i 3274/2, sve KO Bivolje

9. juna 2021.

Dokumenta:


Scroll Skip to content