Kruševac centar

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта металне галантерије ВМН КРСТИЋ д.о.о. КРУШЕВАЦ, Источна Обилазница бр. 4, на К.П. бр. 3272/1, 3272/2 и 3274/2, све КО Бивоље

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта металне галантерије ВМН КРСТИЋ д.о.о. КРУШЕВАЦ, Источна Обилазница бр. 4, на К.П. бр. 3272/1, 3272/2 и 3274/2, све КО Бивоље

9. јуна 2021.

Документа:


Scroll Skip to content