Kruševac centar

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу магацина кућне галантерије са управним делом, на к.п.бр. 2194 КО Лазарица у Крушевцу

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу магацина кућне галантерије са управним делом, на к.п.бр. 2194 КО Лазарица у Крушевцу

23. јула 2021.

Документа:


Scroll Skip to content