Крушевац Слободиште

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта Комплекса PLANET BIKE CO. у Крушевцу катастарске парцеле бр. 3320/6 и 3467(део) обе КО Бивоље

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта Комплекса PLANET BIKE CO. у Крушевцу катастарске парцеле бр. 3320/6 и 3467(део) обе КО Бивоље

7. јула 2021.

Документа:


Scroll Skip to content