Kruševac centar

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта Функционалне целине ЕКО ПАРК у комплексу фабрике „TRAYAL“ у Крушевцу , k.п. бр. 37/17 и 37/1 (део), обе КО Паруновац

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта Функционалне целине ЕКО ПАРК у комплексу фабрике „TRAYAL“ у Крушевцу , k.п. бр. 37/17 и 37/1 (део), обе КО Паруновац

16. јула 2021.

Документа:


Scroll Skip to content