Крушевац Слободиште

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 1“, у делу урбанистичке целине 3.3.

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 1“, у делу урбанистичке целине 3.3.

16. јула 2021.

Документација:


Scroll Skip to content