Kruševac centar

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 3“ у Крушевцу, за целину А2

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 3“ у Крушевцу, за целину А2

28. јуна 2021.

Документ:


Scroll Skip to content