Kruševac Porta

Јавни увид у Нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације „ЦЕНТАР 2“ у Крушевцу, у делу кат.парц. бр.810 и 2312/2, обе КО Крушевац

Јавни увид у Нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације „ЦЕНТАР 2“ у Крушевцу, у делу кат.парц. бр.810 и 2312/2, обе КО Крушевац

27. новембра 2020.

Документа:


Scroll Skip to content