Крушевац Слободиште

Јавни увид нацрта Плана детаљне регулације „ШУМИЦЕ 2“ у Крушевцу

Јавни увид нацрта Плана детаљне регулације „ШУМИЦЕ 2“ у Крушевцу

12. фебруара 2021.

Јавни увид нацрта Плана детаљне регулације „ШУМИЦЕ 2“ у Крушевцу

  1. Текст огласа
  2. Текст плана
  3. ПДР – план површина јавне намене
  4. ПДР – планирана намена површина
  5. ПДР – регулационо нивелациони план

Scroll Skip to content