Kruševac Slobodište

Javni uvid nacrta Izmene i dopune plana generalne regulacije “ISTOK 4“ u delu k.p. br.2725 KO Dedina

Javni uvid nacrta Izmene i dopune plana generalne regulacije “ISTOK 4“ u delu k.p. br.2725 KO Dedina

8. decembra 2021.

Dokumenta:


Scroll Skip to content