Kruševac Porta

Јавни увид нацрта Измене и допуне плана генералне регулације “ИСТОК 4“ у делу к.п. бр.2725 КО Дедина

Јавни увид нацрта Измене и допуне плана генералне регулације “ИСТОК 4“ у делу к.п. бр.2725 КО Дедина

8. децембра 2021.

Документа:


Scroll Skip to content