Kruševac Porta

јавни увид Нацрта измене и допуне Плана детаљне регулације „ТРГ КОСТУРНИЦА“ у Крушевцу, у делу урб.потцелине В2

јавни увид Нацрта измене и допуне Плана детаљне регулације „ТРГ КОСТУРНИЦА“ у Крушевцу, у делу урб.потцелине В2

27. новембра 2020.

Документа:


Scroll Skip to content