Kruševac centar

Јавни увид Нацрта Изменe и допунe плана детаљне регулације „Парк Багдала“ у Крушевцу, у делу урбанистичке подцелине А1

Јавни увид Нацрта Изменe и допунe плана детаљне регулације „Парк Багдала“ у Крушевцу, у делу урбанистичке подцелине А1

14. јануара 2022.

Документа:


Scroll Skip to content