Крушевац Слободиште

ЈАВНИ УВИД Нацрта Измене и допуне плана детаљне регулације „ЦЕНТАР 4“ у Крушевцу, у делу к.п. бр. 691/2 КО Крушевац

ЈАВНИ УВИД Нацрта Измене и допуне плана детаљне регулације „ЦЕНТАР 4“ у Крушевцу, у делу к.п. бр. 691/2 КО Крушевац

24. марта 2023.

Документа:


Scroll Skip to content