Kruševac Porta

Јавни увид нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 5“ у Крушевцу, у делу урбанистичке целине 8.5 и 8.4

Јавни увид нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 5“ у Крушевцу, у делу урбанистичке целине 8.5 и 8.4

23. априла 2021.

Документа:


Scroll Skip to content