Kruševac Porta

ЈАВНИ УВИД Нацрт ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР” У КРУШЕВЦУ, У ЗОНИ А.2., у делу катастарских парцела бр.2479/1, 2479/2 и 2473/35 КО КРУШЕВАЦ

ЈАВНИ УВИД Нацрт ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР” У КРУШЕВЦУ, У ЗОНИ А.2., у делу катастарских парцела бр.2479/1, 2479/2 и 2473/35 КО КРУШЕВАЦ

2. септембра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content