Kruševac centar

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)

19. маја 2023.

Документа:


Scroll Skip to content