Kruševac centar

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa razvoja grada Kruševca za 2022.godinu i projekcije programa za 2023. i 2024.godinu, nacrtu programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022.godinu, nacrtu lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2022. godinu

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa razvoja grada Kruševca za 2022.godinu i projekcije programa za 2023. i 2024.godinu, nacrtu programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022.godinu, nacrtu lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2022. godinu

7. decembra 2021.
  1. Javni poziv
  2. Nacrt programa uređivanja
  3. Nacrt lokalnog akcionog plana zapošljavanja
  4. Nacrt programa razvoja

Scroll Skip to content