Kruševac centar

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Крушевца

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Крушевца

18. јула 2022.

На основу одлуке бр. 016-61/2022 расписује се јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система на територији града Крушевца за 2022 годину. Средства за суфинансирање обезбеђена су Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022 годину. У прилогу се налази текст Јавног позива као и прилози који су неопходни за конкурисање за Јавни позив.


Scroll Skip to content