Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта мешовите робе широке потрошње спратности П, на кат. парцели бр. 3478 К.О. Бивоље

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта мешовите робе широке потрошње спратности П, на кат. парцели бр. 3478 К.О. Бивоље

26. маја 2023.

Документа:


Scroll Skip to content