Kruševac centar

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта, спратности По+П+2, на кат.пар. бр. 1114/1 и 1112/1 К.О. Лазарица, са променом намене у гостионицу са собама и предлогом препарцелације

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта, спратности По+П+2, на кат.пар. бр. 1114/1 и 1112/1 К.О. Лазарица, са променом намене у гостионицу са собама и предлогом препарцелације

9. фебруара 2024.

Документа:


Scroll Skip to content