Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за Комплекс фабрике HENKEL Srbija d.o.o. Beograd, у Крушевцу, катастарске парцеле бр.2880, 2772/3, 2772/4, 2773/3, 2773/7 и 2857, све КО Дедина

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за Комплекс фабрике HENKEL Srbija d.o.o. Beograd, у Крушевцу, катастарске парцеле бр.2880, 2772/3, 2772/4, 2773/3, 2773/7 и 2857, све КО Дедина

9. марта 2022.

Документа:


Scroll Skip to content