Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности п+4+пс- I фаза и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности п+4+пс- II фаза, на кат.пар. бр. 2479/1, 2479/2 и 2473/55 К.К. Крушевац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности п+4+пс- I фаза и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности п+4+пс- II фаза, на кат.пар. бр. 2479/1, 2479/2 и 2473/55 К.К. Крушевац

22. марта 2024.

Документа:


Scroll Skip to content