Kruševac centar

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, спратности По+П+3, на К.П. бр.6181 КО КРУШЕВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, спратности По+П+3, на К.П. бр.6181 КО КРУШЕВАЦ

29. марта 2022.

Документа:


Scroll Skip to content