Kruševac centar

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено – пословног објекта, спратности П+3, на кат.парцелама br.2164 и 2165 КО Крушевац

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено – пословног објекта, спратности П+3, на кат.парцелама br.2164 и 2165 КО Крушевац

27. септембра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content