Kruševac Porta

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр.1, спр. П+1 (прва фаза) и складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр.2 спр. П (друга фаза), на КП br.917/1 КО Лазарица у Крушевцу (дислокација објекта)

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр.1, спр. П+1 (прва фаза) и складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр.2 спр. П (друга фаза), на КП br.917/1 КО Лазарица у Крушевцу (дислокација објекта)

6. маја 2022.

Документа:


Scroll Skip to content