Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта трговачке делатности, спратности П – објекат бр. 1, индустријског објекта – складиште камених плоча и мермера, спратности П – објекат бр. 2 и пословног објекта – самоуслужна аутоперионица, спратности П – објекат бр. 3, на кат. парцели бр. 2214 К.О. Лазарица

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта трговачке делатности, спратности П – објекат бр. 1, индустријског објекта – складиште камених плоча и мермера, спратности П – објекат бр. 2 и пословног објекта – самоуслужна аутоперионица, спратности П – објекат бр. 3, на кат. парцели бр. 2214 К.О. Лазарица

23. фебруара 2024.

Документа:


Scroll Skip to content