Kruševac Slobodište

JAVNI POZIV za prezentaciju URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju poslovnog objekta, spr. P+1 – SERVISNA STANICA ZA MOTORNA VOZILA, na kat.parc. br.1359/3, 1359/4, 1359/13, 1205/7 i 1354/7, sve KO LAZARICA

JAVNI POZIV za prezentaciju URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju poslovnog objekta, spr. P+1 – SERVISNA STANICA ZA MOTORNA VOZILA, na kat.parc. br.1359/3, 1359/4, 1359/13, 1205/7 i 1354/7, sve KO LAZARICA

29. jula 2022.

Dokumenta:


Scroll Skip to content