Kruševac centar

Javni poziv za prezentaciju URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju poslovnog objekta – skladište građevinskog materijala, spratnosti P+1, na katastarskoj parceli br. 840/6 K.O. Čitluk

Javni poziv za prezentaciju URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju poslovnog objekta – skladište građevinskog materijala, spratnosti P+1, na katastarskoj parceli br. 840/6 K.O. Čitluk

6. maja 2022.

Dokumenta:


Scroll Skip to content