Kruševac centar

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта – складиште грађевинског материјала, спратности П+1, на катастарској парцели бр. 840/6 К.О. Читлук

Јавни позив за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта – складиште грађевинског материјала, спратности П+1, на катастарској парцели бр. 840/6 К.О. Читлук

6. маја 2022.

Документа:


Scroll Skip to content