Крушевац Слободиште

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта бр.1- складиштe грађевинског материјала, спратности П са административним делом, спратности П+1 и објекта бр.2 -помоћни објекат, отворена надстрешница, спратности П, на катастарској парцели бр. 6024/1 К.О. Крушевац

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта бр.1- складиштe грађевинског материјала, спратности П са административним делом, спратности П+1 и објекта бр.2 -помоћни објекат, отворена надстрешница, спратности П, на катастарској парцели бр. 6024/1 К.О. Крушевац

23. августа 2022.

Документа:


Scroll Skip to content