Kruševac Porta

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта фабрике „ОБИЛИЋЕВО“ (локација Јасиковац)

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта фабрике „ОБИЛИЋЕВО“ (локација Јасиковац)

5. новембра 2021.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта фабрике „ОБИЛИЋЕВО“ (локација Јасиковац) катастарске парцеле:
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 220/1,220/2, 220/3, 221, 222,223,224/1, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2,227/3, 227/4, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,239, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 253, 254, 255,256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 260/3, 261, 275, 411, 412/1, 413/1,413/2, 414, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 418/2, 419, 420, 421, 422,433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 438/3, 439,440, 441, 442, 443, 444, 447, 3128, 3129/2 (део) и 3130/2 (део) све КО Паруновац и 1179/2 КО Капиџија

Текст јавног позива можете погледати овде.


Scroll Skip to content