Kruševac Slobodište

Javni poziv Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije

Javni poziv Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije

23. novembra 2021.

Javni poziv Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije:

– na javni poziv mogu da se prijaviti izbeglice i bivše izbeglice bez obzira u kojoj jedinici lokalne samouprave u Republici Srbiji imaju boravište/prebivalište, odnosno nije uslov da se ima prijavljeno boravište/prebivalište u nekoj od 14 JLS  u kojoj se nalaze stambene jedinice sa javnog poziva, niti lica koja imaju boravište/prebivalište u nekoj od JLS sa javnog poziva imaju prednost.

– radi se o ranije izgrađenim stambenim jedinicama koje su prazne (raniji korisnici su se vratili u zemlju porekla, preminuli, i sl.), nisu u pitanju nove stambene jedinice.

– ukoliko stambena jedinica trenutno ima neki nedostatak, pre useljenja izabranog korisnika biće od strane Komesarijata dovedena u stanje uslovno za stanovanje.

Dokumentacija:

  1. Tekst javnog poziva
  2. Obrazac prijave
  3. Izjava o imovini
  4. Izjava za pribavljanje podataka

Scroll Skip to content