Крушевац Слободиште

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у Градској управи града Крушевца

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у Градској управи града Крушевца

31. децембра 2018.

Јавни конкурс за пријем на рад на неодређено време у Градску управу града Крушевца

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

 

  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места аналитички и финансијски послови
  4. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места управни послови
  5. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања извршилачког радног места управно надзорни послови
  6. Решење о образовању конкурсне комисије ради попуњавања једног намештеника на радно место кафе кувар, инвалидно лице

Scroll Skip to content