Kruševac Porta

Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

Јавни конкурс за пријем приправника у Градску управу града Крушевца

19. априла 2017.

радска управа града Крушевца је расписала јавни конкурс за пријем три (3) приправника.

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

 

  1. Јавни конкурс
  2. Образац изјаве коју попуњавају кандидати
  3. Решења о именовању Комисија за спровођење јавног конкурса

Scroll Skip to content