Крушевац Слободиште

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе

4. јула 2022.

Градско веће града Крушевца оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања Обавештења о Јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

Обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „Информер“ дана 04.07.2022.године.

  1. Решење и текст јавног конкурса
  2. Решење о образовању конкурсне комисије
  3. Изјава коју попуњавају кандидати
  4. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
  5. Решење о избору кандидата за избор заменика начелника Градске управе града Крушевца
  6. Решење о постављењу заменика начелника Градске управе града Крушевца

Scroll Skip to content