Крушевац Слободиште

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца

13. новембра 2019.

Градско веће града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Крушевца.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Информер.

Обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама Информер дана 13.11.2019. и истиче 28.11.2019.

 

  1. Одлука и оглас
  2. Решење о образовању комисије
  3. Изјава кандидата

Scroll Skip to content