Kruševac centar

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи на неодређено време

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи на неодређено време

15. јануара 2020.

Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном кокурсу у дневним новинама „Информер“.

 

1.Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса

2.Јавни конкурс

3.Образац изјаве коју попуњавају кандидати


Scroll Skip to content