Kruševac Slobodište

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta na neodređeno vreme i prijem pripravnika na određeno vreme u Gradskoj upravi grada Kruševca

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta na neodređeno vreme i prijem pripravnika na određeno vreme u Gradskoj upravi grada Kruševca

17. februara 2022.

Gradska uprava grada Kruševca oglašava javni konkurs za popunjavanje 7 (sedam) izvršilačkih radnih mesta na neodređeno vreme i 1 (jednog) pripravnika na određeno vreme u trajanju od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Informer“.

Obaveštenje o javnom konkursu je oglašeno u dnevnim novinama „Informer“ dana 17.02.2022. godine.

  1. Tekst javnog konkursa
  2. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo
  3. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove
  4. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije
  5. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda
  6. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove
  7. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove
  8. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove
  9. Rešenje o imenovanju konkursne komisije – Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo – prijem pripravnika
  10. Izjava koju popunjavaju kandidati

Scroll Skip to content