Крушевац Слободиште

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време и пријем приправника на одређено време у Градској управи града Крушевца

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време и пријем приправника на одређено време у Градској управи града Крушевца

17. фебруара 2022.

Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање 7 (седам) извршилачких радних места на неодређено време и 1 (једног) приправника на одређено време у трајању од једне године.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

Обавештење о јавном конкурсу је оглашено у дневним новинама „Информер“ дана 17.02.2022. године.

  1. Текст јавног конкурса
  2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам и грађевинарство
  3. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за општу управу и заједничке послове
  4. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
  5. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
  6. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
  7. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за општу управу и заједничке послове
  8. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за општу управу и заједничке послове
  9. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам и грађевинарство – пријем приправника
  10. Изјава коју попуњавају кандидати

Scroll Skip to content