Kruševac Porta

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Служба месних заједница

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Служба месних заједница

5. јула 2021.

Служба месних заједница расписала је јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време – 1 извршилац
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Информер“.

1. Јавни конкурс
2. Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса
3. Образац изјаве коју попуњавају кандидати


Scroll Skip to content