Крушевац Слободиште

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

7. августа 2020.

Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи на неодређено време.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

 

РОК почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

 1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
 2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за финансије
 3. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за јавне набавке
 4. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
 5. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације
 6. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за друштвене делатности
 7. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за управљање људским ресурсима
 8. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове
 9. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за инспекцијске послове
 10. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за послове органа града
 11. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам-Служба за обједињену процедуру
 12. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам-Служба за озакоњење
 13. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за опште послове-Служба за информатику
 14. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за опште послове-Служба за заједничко-техничке послове
 15. Изјава коју попуњавају кандидати
 16. Обавештење о јавном конкурсу

Scroll Skip to content