Kruševac Porta

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

26. јула 2021.

Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи на неодређено време, два извршиоца.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “Информер”.

Обавештење о јавном конкурсу је оглашено у дневним новинама „Информер“ које су изашле дана 26.07.2021.године.

 

  1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
  2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за општу управу и заједничке послове
  3. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за урбанизам и грађевинарство
  4. Изјава коју попуњавају кандидати

Scroll Skip to content