Kruševac centar

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

28. децембра 2020.

Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи на неодређено време.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

РОК почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

  1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
  2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за финансије
  3. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за јавне набавке
  4. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
  5. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за друштвене делатности
  6. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине
  7. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
  8. Изјава коју попуњавају кандидати

Scroll Skip to content