Kruševac centar

Јавна трибина о нацрту Одлуке о буџету града за 2022.

Јавна трибина о нацрту Одлуке о буџету града за 2022.

29. новембра 2021.

У складу са чланом 6. и 10. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и укључивања грађана у поступак доношења одлука, стратешких докумената и других аката града Крушевца, данас је организована Јавна трибина у оквиру Јавне расправе о буџету Града за 2022.годину. Нацрт Одлуке образлагала је градоначелник Јасмина Палуровић, а присуствовали су заменик градоначелника Александар Јовановић и начелник Одељења за финансије Градске управе Небојша Недељковић.

 

Део Нацрта Одлуке о буџету града за 2022.  који садржи приходе и расходе, као и План инвестиција упућен је на Јавну расправу објављивањем на сајту Града 18. новембра.

Поступајући по Упутству Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти  за 2022. и пројекције за 2023. и 2024.годину, урађена је пројекција повећања буџета за 6,8% , на основу остварених прихода у 2021.

Према речима градоначелника Јасмине Палуровић, оквир буџета за 2022. биће око 5 млрд. динара и инвестиционо је оријентисан.

 

Град Крушевац ће и у наредном периоду наставити са финансирањем инвестиција из локалног буџета отпочетих током ове године. Такође се наставља са експропријацијом земљишта за Источну обилазницу и депонију у Срњу, као једне од најзначајнијих. Затим, изградња саобраћајница на Старом аеродрому, реконструкција водоводне мреже, улица у граду и селу, улагање у школске објекте, посебно подручна одељења.

У свим областима друштвених делатности биће повећана издвајања и то за: образовање, здравствену, социјалну и дечју заштиту, популациону политику, културу и информисање, развој спорта и омладине.

Нацрт  буџета подложан је променама на основу примедаба, предлога и сугестија које се могу упутити мејлом Градској управи до закључења Јавне расправе која ће трајати до 3.децембра.

После овог рока, приступа се изради буџета за 2022.годину који ће бити представљен одборницима и грађанима, и дат на усвајање на седници Скупштине града која ће бити одржана крајем децембра.


Scroll Skip to content